BẢN TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MĂNG NỨA SẤY KHÔ

 

Bản tự công bố chất lượng sản phẩm Măng nứa sấy khô

Số: 01/HTX Tân Xuân/2020

 

TÚI MĂNG NỨA SẤY KHÔ 250 GAM

 

TÚI MĂNG NỨA SẤY KHÔ 500 GAM

TÚI MĂNG NỨA SẤY KHÔ 1 KG

HỘP MĂNG NỨA SẤY KHÔ 250 GAM

HỘP MĂNG NỨA SẤY KHÔ 500 GAM

 

HỘP MĂNG NỨA SẤY KHÔ 1 KG